Mail

Kontakt@behaviorr.dk

Ring

50181297

Viden om Direkte selvskade

Behavioor er dedikeret til at forbedre livet for individer, der er påvirket af selvskade, ved at fremme viden om selvskade og udrydde stigmatisering.

I får viden om:

Selvskadens funktioner

Det er vigtigt at forstå selvskadens funktioner hos den enkelte borger i arbejder med. Det skyldes at det er her i finder svaret på, hvorfor adfærden fortsætter. Jeg kan hjælpe jer med at få værktøjer til at identificere disse funktioner.

Når ikke-suicidal selvskade bliver til suicidal selvskade

Det sker desværre at, ikke-suicidal selvskade går hend og bliver til suicidal selvskade med selvmordsforsøg eller selvmord som resultat. Lær alt forstå disse mekanismer, så i forhåbenligt kan undgå at, det kommer der ud.

Relationer

Når man arbejder med borger der udviser en selvskadende adfærd, er det vigtigt at, bruge relationen rigtigt. Grunden til det er at, vi risikere en positiv forstærkning af den selvskadende adfærd, hvis vi bruger den forkert.

Digital selvskade

Digital selvskade er et forholdsvist nyt fænomen. Det er stærkt overset af de professionelle og det forgår i det skjulte. Få mere viden om digital selvskade og dens funktioner.

Direkte selvskade

Der er masser af ekperter på den indirekte selvskade, såsom spiseforstyrrelser, alkohol misbrug osv. Jeg har derimod et dybtegående kendskab til den direkte selvskade, som jeg gerne vil dele med jer.

Social spredning

Nogen kalder det for "smitteeffekten". Personligt syntes jeg alt, dette begreb virker sigmatiserende, derfor bruger jeg ordet "social spredning". Vi har, som professionelle, en tendens til ikke at tale om selvskade, for netop af den vej at undgå social spredning, men selvskade kan ikke ties ihjel.

Hvem kan drage fordel af undervisningen?

Skoler og Efterskoler

Viden og handleplaner

Både i almindelige folkeskoler og på efterskoler er der brug for viden om selvskade, men der er også brug for en handleplan. Derfor tilbyder jeg viden om selvskade og inspiration til en handleplan.

Viden om selvskade og inspiration til en handleplan

Viden om selvskade samt inspiration til en handleplan på jeres skole.
Varighed ca 5 timer
Kontakt

Bosteder

Selvskade er svært at arbejde med.

Som pædagogisk personale på et bosted arbejder vi med vores relation til de unge. Men relationen, i forhold til selvskade, skal bruges rigtigt. Hvis ikke vi gør det, får vi en social positiv forstærkning af selvskaden. Hør om hvordan i bruger relationen rigtigt til at nedbringe den selvskadende adfærd.

Hvordan arbejder i med selvskade på bostedet

Hør om forebyggelse, tilgangen når skaden er sket, skyld og skam, digital selvskade, selvskadens funktioner og lær at lave kædeanalyser.
Variged. 4 timer
Kontakt

Socialrådgivere

No-blame

Det er ikke alle der selvskader der har en diagnose, og derfor er det svært for disse borgere at få hjælp. Selvskadende borgere der ikke har en diagnose bliver ofte set på som symptombærer på et udfordrende nærmiljø. Derfor fokusereres der ofte blindt på fejlfinding i de nære relationer. Lær om den dialektiske tilgang og No-blame modellen der har fokus på transaktioner i stedet for krænkelser.

No Blame

Grundlæggende viden om skyld og skam, hvad er forskellen og lighederne. Introduktion i No Blame modellen.
Varighed Ca. 4 timer
Kontakt

Læger og sygeplejesker

Skyld og skam

Selvskadende borgere bliver ofte mødt forkert i sygehusvæsnet. Dette kan være med til at skubbe til den skyld og skam de i forvejen har, hvilket starter en ond spiral af mere selvskade. Selvskade medfører nogle enorme sociale konsekvenser, der ses i form af stigmatisering og negative reaktioner, hvilket kan krænke den selvskadende og forhindre dem i at opsøge hjælp. Hør om selvskadens funktion, og den altid tilstedeværende skyld og skam.

Skyld og skam

Lær hvordan i som læger, sygeplejersker, og social og sundhedsassistenter på skadestuerne skal møde borgerne der kommer til jer fordi de har udøvet selvskade.
Varighed 1. time
Kontakt

Uddannelses instutioner

Professionsuddannelser

Der er behov for en fælles forståelse mellem mellem sygeplejesker, pædagoger, social og sundhedsassistenter, skolelærer, sundhedsplejesker og socialrådgivere. Grundlaget for et godt tværfagligt -og tværprofessionelt samarbejde gives bedst gennem uddannelserne.

Viden om tilgange til selvskade

Få praktiske anvendelige værktøjer til at tilgå borger med selvskade. Lær om selvskadens funktioner for at forstå den rette tilgang. Undervisningen tager primært udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi. Varighed ca. 5 timer
Kontakt

Andre?

Hvem har jeg glemt?

Hvis ikke i tilhøre en af de før omtalte kategorier, er i alligevel velkommen til at kontakte mig, hvis i har behov for mere viden.

Viden og metoder

Viden

Min viden kommer fra egene praksiserfaringer og den nyeste forskning på selvskade-området. 

 

Metode

Metoderne er inspireret af Dialektisk adfærdsterapi som er en evidensbaseret behandlingsform, oprindeligt  udviklet af Marsha Linehan. Alle metoderne praksisnære og er velafprøvet igennem mange år. 

Dan Hove Jørgensen

Hej, jeg hedder Dan Hove Jørgensen

Jeg har 21 års erfaring inden for socialpsykiatrien. Jeg har arbejdet med svært psykisk syge borgere og unge med psykosociale problemer. Jeg har en bachelor i social-og specialpædagogik, derudover har jeg en uddannelse som velfærdsteknologisk konsulent. 

Hvorfor skal i tage Mit kursus

Få den nyeste viden

Få praksisnære værktøjer

Få praksisnære værktøjer til at arbejde med selvskade. Værktøjerne tager udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi. Jeres organisation har, efter endt undervisning, adgang til alle de værktøjer jeg har undervist i via jeres egen kundeportal.

Evidens baseret viden

Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning og evidensbaserede metoder. Metoderne tager udgangspunk i dialektisk adfærdsterapi.

Online quizzer

Efter endt undervisning får hele organisationen adgang til mine online quizzer, således at hele organisationen kan afprøve den nye viden.

online forum

Vi har skabt et online-forum, hvor professionelle kan dele viden om selvskade.

Kontakt