Mail

Kontakt@behaviorr.dk

Ring

50181297

Dette forum er for professionelle der arbejder med eller på anden måde er i berøring med borger der gennemlever en selvskadende adfærd. Det kan enten være pædagoger, social og sundhedspersonale, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, skolelærer, m.m.

Dette er ikke et forum til at dele billeder af selvskade, det er heller ikke en støttegruppe for mennesker der gennemlever selvskade på egen krop.

Dette er et forum for professionelle der vil blive klogere på selvskade, og/eller dele deres viden om selvskade. Formålet er at give borger der gennemlever en selvskadende adfærd en bedre hjælp.